Organizacija dogodkov

Organiziramo dogodke vseh velikosti

Poskrbimo za celotno ponudbo in organizacijo.

  • -pripravimo celostno podobo dogodka
  • -natisnemo vabila, kuverte..in pošljemo na naslove
  • -vodimo evidence prijavljenih
  • -natisnemo celoten material za dogodek skladno z dogovorom naročnika
  • -Označbe po objektu, promocijska roll up stojala, stojnice za razstavljalce, imenske tablice za govorce, namizne zastavice, bilten dogodka, vrečke za udeležence in promocijski material...
  • -uredimo parkiranje za udeležence in označbe na parkirišču
  • -uredimo catering za udeležence in razstavljalce
  • -po potrebi uredimo celotno tehnično podporo dogodka v koliko to ni poskrbljeno v prostorih dogodka
  • -priskrbimo kvalitetnega fotografa